Limburg kringt is een initiatief van de Limburgse Kringwinkels en de provincie Limburg.

 

“Afval is big business geworden. Dit geldt evenzeer voor het ophalen van kleding.
Via dit project kunnen we dit geld in Limburg houden en er ecologische en
sociale doelstellingen mee realiseren.”

een lokaal loyaal verhaal’.

Ludwig Vandenhove
gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur 

Lees meer

 

Doneer je kleding nu!

Het aanbreken van een nieuw seizoen is vaak een goed moment
om de kledingkast eens goed uit te mesten. 
Maar waar laat je al die te kleine t-shirts, schoenen en oud beddengoed?

Ja, ik wil ook kleding doneren >

 

 

closure_region